Get Adobe Flash player

Wykaz dziedzin prawa, którymi się zajmujemy:

 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe i gospodarcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo spadkowe,
 • prawo budowlane,
 • prawo gospodarki nieruchomościami,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • windykacja wierzytelności,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo egzekucyjne,
 • prawo konkurencji,
 • prawo lokalowe,
 • prawo medyczne,
 • prawo papierów wartościowych,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo stowarzyszeń,
 • prawo spółek osobowych i kapitałowych,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • prawo wekslowe i czekowe.

Nasze usługi świadczymy w ramach stałej, bieżącej obsługi prawnej lub zleceń jednostkowych. Reprezentujemy Klientów przed sądami, urzędami i innymi organami administracji. Przygotowujemy pozwy, skargi, odwołania i inne pisma procesowe. Klientom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę prawną, w ramach której, między innymi, prowadzimy negocjacje, sporządzamy i/lub opiniujemy umowy, kontrakty i inne dokumenty firmowe, egzekwujemy wierzytelności. Świadczymy również kompleksową obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.